Løberute Vadehavsløbet

Løberute Vadehavsløbet


Løberute Vadehavsløb

Vadehavsløbs løberute

5 km. fra V. Vedsted til diget og tilbage til V. Vedsted.

Vadehavsløbs løberute

9 km. fra V. Vedsted langs diget til V. Vedsted skov og tilbage til V. Vedsted.